Tủ phụ HRTP02BX

1,646,000 

Bàn giám Đốc TP02 – TC là Tủ phụ cố định có 2 khoang cánh mở bên trái, và bên phải, ở giữa có bộ