Chân bàn KBE15

210,000 

Chân thẳng, ống thép Ø25.4, lắp với mặt bàn BE712, BE 814 có thanh giằng nối giữa 2 chân bàn.
Giá chưa có mặt bàn.