Chân bàn ghế ăn KBE09

268,000 

Chân thẳng, ống thép Ø25.4, lắp với mặt bàn BCN 712, BE 814