Chân bàn ăn KBE01

181,000 

Chân thẳng, ống thép Ø25.4, lắp với mặt bàn BE 712