Bàn Làm Việc Hòa Phát OD 1200E

1,752,000 

Bàn Làm Việc Văn Phòng OD 1200E Bàn máy tính mặt dày 25, chân bàn dày 18. Bên phải có 1 hộc liên 1D1O, bên trái