Bàn Giám Đốc DT1890H43

3,693,000 

Bàn Giám Đốc DT1890 – H43 được thiết kế Mặt hình chữ nhật, trên có tấm PVC trang trí. Yếm trang trí 3 hình chữ nhật.