Bàn giám đốc DT1890H36

3,657,000 

Bàn Lãnh Đạo DT-1680H36 + DT-1890H36 được thiết kế Mặt lượn cong, trên có tấm PVC trang trí. Yếm bàn ghép ốp nổi giấy khác