Bàn giám đốc DT1890H35

3,552,000 

Bàn Lãnh Đạo DT-1680H35 + DT-1890H35 được thiết kế Mặt lượn cong, trên có tấm PVC trang trí. Yếm ghép hộp lượn cong dán giấy