Bàn giám đốc DT1890H26

3,281,000 

Bàn Lãnh Đạo DT1890H26 được thiết kế Mặt lượn cong, trên mặt có tấm PVC trang trí. Yếm bàn soi chỉ hình quả trám.Bàn lãnh đạo…