Bàn ăn mặt kính B32T

1,282,000 

CB 32T Chân bàn ống tóp Ø32, giằng ống Ø16 tăng chân lúc lắc. CB 32T Giá có kính